loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກຜງສ ເປີດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈຳປີ

​ພ.ຈ. 6, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ ປະທານ ກຜງສ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານຮອງປະທານກຳມາທິການ,  ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານປະທານ-ຮອງປະທານ ກຳມາທິການພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົງຈັກທີ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດສ້າງຕັ້ງ, ບັນ ດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ທີ່ເປັນກໍາມະການຂອງ ກຜງສ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານລັດຖະກອນ ພາຍໃນກຳມາທິການ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 66 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປີ 2021 ແລະ ກຳນົດທິດທາງແຜນການປີ 2022 ຂອງ ກຜງສ, ການກະກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານເນື້ອໃນຮັບໃຊ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX,  ລາຍງານໃຫ້ບັນດາທ່ານ ສສຊ ທີ່ເປັນກໍາມະການ ຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບັນດາເອກະສານທີ່ຈະລາຍງານໃນກອງປະຊຸມ, ຮ່າງບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ, ບົດຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄຳຊັກຖາມຕໍ່ບັນດາຂະແໜງການ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກຳມາທິການ ແລະ ຊີ້ນຳການປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ ຢູ່ໃນວາລະກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນໃຫ້ແກ່ ສສຊ ເພື່ຶອໃຫ້ມີເນື້ອໃນທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງຄໍາເຫັນ ແລະ ທິດຊີ້ນໍາຂອງທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຜູ້ຊີ້ນໍາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນ ໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ບາງບັນຫາສໍາຄັນ ເປັນຕົ້ນ (1)  ພາລະບົດບາດດ້ານນິຕິບັນຍັດ, ບັນດາກົດໝາຍທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ການຄົ້ນຄວ້າມີລັກສະນະກວ້າງຂວາງ ລົງເລິກກວ່າເກົ່າ; (2) ດ້ານບັນຫາສຳຄັນຂອງຊາດ, ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຈະນຳເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ການຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາຄືນເນື້ອໃນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ລົງເລິກການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະວິໄຈແຕ່ລະບັນຫາໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດຖີ່ຖ້ວນລົງເລິກບັນຫາຕ່າງໆ ຢ່າງມີວິທະຍາສາດ, ເດັດຂາດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມືອາຊີບ ບົນພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ພ້ອມທັງກຳນົດນະໂຍບາຍວິທີການ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕ່າງໆ ຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນຳໄປຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ; (3) ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ, ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ-ກວດກາ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ,  ເປັນຕົ້ນການຈັດເກັບລາຍຮັບ, ໂຄງ ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງລັດ;  (4) ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນນະພາບ ທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ ສສຊ ທີ່ເປັນກຳມະການ ຂອງ ກຳມາທິການ ແລະ ວິຊາການທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ກຜງສ.

ຈາກນັ້ນ ບັນດາທ່ານ ສສຊ, ບັນດາຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດຄໍາເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາມີລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ ມີຈຸດສຸມ ເຫັນໄດ້ເຖິງດ້ານດີ ດ້ານຄົງຄ້າງ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນ: ບົດສະຫລຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022, ກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ຮັບຮອງເອົາມະຕິກອງປະຊຸມ, ບັນດາ ສສຊ ຕັດສິນໃຈຜັນຂະຫຍາຍຈິດໃຈຊີ້ນຳຂອງທ່ານ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຜູ້ຊີ້ນຳ, ແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ, ຫັນແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຳມາທິການ ປະຈຳປີ 2022 ເປັນອັນລະອຽດ ແລະ ສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

(ເພັດສະຫລາດ ແສນສີ)