1.  ບົດສູນທອນພົດໄຂກອງປະຊຸມ
2.  ບົດລາຍງານໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸມສຸມໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ທິດ ທາງແຜນການຂອງວຽກງານຈຸມສຸມໃນ 6 ເດືອນ ຕໍ່ໜ້າຂອງລັດຖະບານ 2017.
3. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໝົດປີ 2016 ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ 2017.
4.  ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບົດສະຫຼຸບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 3 ເດືອນ ຂ້າມຜ່ານ ທ້າຍປີ 2016, ບົດລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ງວດ 1 ປີ 2017 ແລະ ຄາດຄະເນທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017.

5.  ບົດປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແລະ ກະຊວງການເງີນ.
6.  ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຂອງກະຊວງການເງີນ.
7.  ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ.
8.  ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
9.  ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຂອງກະຊວງ ຖະແຫ່ລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ.
10. ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
11. ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຂອງກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
12. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ,ນະໂຍບາຍ ແລະມາດຕະການແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
13. ບົດປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ,ອັດຕາເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະນະໂຍ ບາຍ, ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
14. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສັ່ງຟ້ອງຄະດີອາຍາຂື້ນສານແລະການເຂົ້າຮ່ວມດຳເນີນຄະດີ ແພ່ງຢູ່ທີ່ປະຊຸມສານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດທິດທາງໃນການປັບປຸງຍົກສູງຄຸນນະພາບ
ກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

15. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ສານຂັ້ນອຸທອນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທິດທາງປັບປຸງ ແລະຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
16. ບົດປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະສານປະຊາຊົນສູງສຸດ.
18. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
19. ບົດສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງຮອງປະທານກຳມາທິການກົດໝາຍສະພາແຫ່ງຊາດ
20. ມາດຖານຂອງປະທານອົງການກອດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ອ່ານໜັງສືສະເໜີຂອງ ທ່ານ ປະທານ ປະເທດກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.
21. ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ແລະທິດທາງແຜນການ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ
22. ບົດປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ
23. ບົດລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໜສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຫາ ກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ແລະ ແຜນການແຕ່ກອງ
ປະຊຸມສະໄໜສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຮອດກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຊຸດທີ VIII.

24. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
25. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສິລະປະການສະແດງ
26. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ
27. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ
28. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າສະບັບປັບປຸງ
29. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ
30. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
31. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ
32. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ
33. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ
34. ບົດສະເໜີທາບທາມຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ
35. ບົດສູນທອນພົດປິດກອງປະຊຸມ