1 ທ່ານ ເອກສະຫວ່າງ ວົງວິຈິດ           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13
2 ທ່ານ ເຄນທອງ ນວນທະສິງ                      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5
3 ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13
4 ທ່ານ  ອະນຸພາບ ຕຸລາລົມ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1
5 ທ່ານ  ຈັນສີ ແສງສົມພູ                      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2
6 ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ພິລະຕ່ອມ                           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3
7 ທ່ານ ປ້ານ ນ້ອຍມະນີ                            ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4
8 ທ່ານ ສົມລິດ ເປືອກແກ້ວ                   ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7
9 ທ່ານ ບຸນສົມ ຄຸນມະນີ                            ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6
10 ທ່ານ ພັນເອກ  ແອນ ອຸ່ນອານົງນຸດ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8
11 ທ່ານ ບຸນຕົ້ນ ຈັນທະພອນ                       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9
12 ທ່ານ ບຸນເພັງ ສາຍນໍລະດີ                       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10
13 ທ່ານ ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11
14 ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ                 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12
15 ທ່ານ  ຄຳເຜີຍ ຜັນທະຈອນ               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13
16 ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14
17 ທ່ານ ຄຳສີ ປ່ຽງວໍລະວົງ                        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15
18 ທ່ານ ນາງ ທະວີໄສ ພະສະຖານ                 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  15
19 ທ່ານ ອໍາໄພ ຈິດມານົນ                        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16
20 ທ່ານ ເພັດແກ້ວ ເຮືອງປັນຍາ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17
21 ທ່ານ ຄໍາຈັນ ໂສຕາປະເສີດ                   ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18