1. ທ່ານ ເຄນທອງ ນວນທະສິງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຮອງປະທານກໍາມາທິການການ ຕ່າງປະເທດ,  ເປັນປະທານ;
  2. ທ່ານ ປອ. ນາງ ພອນເພັດ ບຸບຜາ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນຮອງປະທານ;
  3. ທ່ານ ນາງ ເກດມະນີ  ບັນດາສັກ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
  4. ທ່ານ  ຈັນເປົາ  ສຸລະວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ເປັນກຳມະການ;
  5. ທ່ານ ສົມລິດ ສີຜາວັນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ເປັນກຳມະການ;
  6. ທ່ານ ນາງ ວຽນວິໄລ ດີລະພັນ,​ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ເປັນກຳມະການ;
  7. ທ່ານ ເພັກ ອ່ອນດາວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ເປັນກຳມະການ;
  8. ທ່ານ ຄຳວອນ ບຸນທະວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ, ເປັນກຳມະການ;
  9. ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາຊະມຸນຕີ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງ ສາລະວັນ, ເປັນກຳມະການ;
  10. ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ, ເປັນກຳມະການ;
  11. ທ່ານ ນາງ ແສງສຸວັນ ຊຸຍພະສິດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ເປັນກຳມະການ;