1. ທ່ານ ປອ. ເກດແກ້ວ ສີຫາລາດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຮອງປະທານກຳ ມາທິການ ແຜນການ ການເງິນ ແລະກວດສອບ,  ເປັນປະທານ;
  2. ທ່ານ ຮສຈ. ປອ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເປັນຮອງ ປະທານ;
  3. ທ່ານ ຄໍາສະພອນ ໄຊຍະວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເປັນກຳມະການ;
  4. ທ່ານ ປອ. ໄມສີ  ວຽງວິໄລ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເປັນກຳມະການ;
  5. ທ່ານ  ລົມ ແພງສຸກ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ເປັນກຳມະການ;
  6. ທ່ານ ນາງ ວຽງມະນີ ຈັນທະນະສິນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ເປັນກຳມະການ;
  7. ທ່ານ  ທິບພະຈັນ  ໂພໄຊ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ, ເປັນກຳມະການ;
  8. ທ່ານ ພົນໂທ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນກຳມະການ;
  9. ທ່ານ ບຸນທຽມ ພົມມະສະຖິດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ, ເປັນກຳມະການ;
  10. ທ່ານ ນາງ ທັດສະດາພອນ ແສງສຸລິຍາ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ, ເປັນກຳມະການ.