ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄໍາເຫັນໂອລົ້ມກໍາມາທິການການຕ່າງປະເທດ
23/02/2018

       ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-13 ກຸມພາຜ່ານມາ, ທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອລົ້ມ ແລະໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈໍາປີ 2017 ຂອງກໍາມາທິ ການການຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍໃນຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະ ຜ່ານມາ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນບາງບັນຫາທີ່ຕ້ອງຄວນເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:

  1. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະປີໜຶ່ງທີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີເລີດກັບປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ສສ.ຫວຽດນາມ, ແຕ່ວ່າການ ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະການຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດ ທະສາດອື່ນໆ ຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ຕາມທິດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຕາມທີ່ກຳ ນົດໄວ້ໃນມະຕິ 10 ຂອງພັກ.
  2. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າມີຫລາຍ, ແຕ່ວ່າການຫັນເອົາໝາກຜົນ ແລະ ການຕົກ ລົງຂອງບັນດາກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານັ້ນ ມາຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງ ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ກຳມາທິການຕ່າງປະເທດ ຄົ້ນຄ້ວາທິດຜັນຂະຫຍາຍ ການຢ້ຽມຢາມ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜົນກອງປະຊຸມພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກງານພາຍໃນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືຂອງ ສປປລາວ.
  3. ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ພະນັກງານໃນທຸກລະດັບຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສູງ ເພື່ອເຮັດຫຼ້ອນໜ້າທີ່ອັນສູງສົງຂອງ ຕົນ. ແຕ່ໃນຕົວຈິງແລ້ວ, ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ຊ້ຳພັດຍັງຂາດພະນັກງານ ທັງໃນດ້ານປະ ລິມານ ແລະ ດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ; ພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດວຽກການຕ່າງປະເທດ ຍັງມີລະດັບພາສາຕ່າງປະເທດທີ່ຕ່ຳ. ສະນັ້ນ, ກຳມາທິການ ຕ້ອງເລັ່ງສ້າງແຜນການ ເພື່ອກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ເຝິກອົບຮົບ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ສ້າງພະ ນັກງານສືບທອດໃນແຕ່ລະຂັ້ນຢ່າງເປັນລະບົບ.
  4. ອີກປະການໜຶ່ງ, ການປະສົມປະສານ ແລະ ການປະສານງານກັນ ຢູ່ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງກັບອົງການບໍລິຫານ ກໍຄືກັບທ້ອງຖິ່ນ ເຫັນວ່າ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ ຄວນ. ສະນັ້ນ, ໃນຖານະເປັນຜູ້ປະສານງານລວມກ່ຽວກັບວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ກັບຕ່າງປະເທດ, ສະເໜີໃຫ້ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງກົນໄກປະສານງານ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພື່ອ​ໃຊ້ເປັນຄູ່ມືໃນການປະສານງານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ກັບຕ່າງປະເທດ ໂດຍຍຶດຖືຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງປະເທດຂອງພັກຜ່ານປະຕູດຽວ.
  5. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງໃນຂອບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫລາຍຝ່າຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າ ມີລັກສະນະຊັກຊ້າ ແລະ ສັບສົນ ອັນເນື່ອງມາຈາກ ການສ້າງແຜນການບໍ່ໄປຕາມຫລັກການຄື: ແຜນວຽກ, ແຜນຄົນ ແລະ ແຜນເງິນ; ກົນໄກສະເໜີ ບັນຫາ ແລະ ຕັດສີນບັນຫາ ຈຳເປັນຜ່ານຫລາຍຂອດ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກ ງານການຕ່າງປະເທດ ມີສະມັດຕະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ສະເໜີໃຫ້ກຳມາທິການ ການຕ່າງປະເທດ ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັບຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການນຳກ່ຽວ ຂ້ອງ,  ຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາວິທີການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ທີ່ເໝາະສົມກວ່າທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອມາຮັບ​ໃຊ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດພວກເຮົາ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດມາສູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄື ສປປລາວ.
  6. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ມີລັກສະນະ ມີຂີດຈໍາ ກັດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການຂຶ້ນແຜນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງປະເທດບໍ່ລະອຽດ ແລະ ແຜນການຮັບແຂກ ຕ່າງປະເທດຂັ້ນສູງ ກໍບໍ່ໄດ້ກຳນົດລະອຽດວ່າໃນປີໜຶ່ງ ຈະຮັບຈັກຄະນະ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໃນເວລາເຄື່ອນ ໄຫວຕົວຈິງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ລາຍຈ່າຍກໍອາດເກີນແຜນ ເພາະວ່າ ຮັບຕ້ອນແຂກຕາມທີ່ ແຂກສະເໜີມາ ໂດຍບໍ່ມີໃນແຜນການ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດມັດທະຍັດຂອງ ພັກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ສຳຫລວດກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາຄືນ ການປະ ຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີບາດກ້າວໃໝ່.
  7. ບັນຫາສຸດທ້າຍນີ້ ເປັນບັນຫາສຳຄັນຕັດສິນ ແກ່ຜົນສຳເລັດ ຫຼື ຄວາມຫຼົມເຫຼວຂອງການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ ຂອງ ພັກນັກງານທີ່ເຮັດວຽກງານເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ. ສະນັ້ນ, ໃຫ້ກຳ ມາທິການຕ່າງປະເທດ ສຶບຕໍ່ເຮັດວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້ພະນັກງານເສນາ ທິການ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົົາເຈົ້າເຊື່ອມຊຶມແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ກຳໄດ້ແໜ້ນລະບຽບກົດ  ໝາຍຂອງລັດ, ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນນັກຮົບການເມືອງການທູດທີ່ກ້າແກ່ນ ພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍ ຄຸນ ທາດການເມືອງອັນໜັກແໜ້ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດອັນທັນສະໄໝ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະພາໃນໄລຍະໄໝ.