ຄະນະເລຂາທິການ ສພຊ ຖືວຽກງານສຳຄັນໃນຂອດການປະສານງານ ແລະ ດ້ານເນື້ອໃນ

10/07/2018 00:00 -

(ສພຊ)ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018 ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະເລຂາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII  ວ່າ: ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນມາເຖິງກາງສະໄໝແລ້ວ ເພາະສະນັ້ນ ການກະກຽມການດຳເນີນກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ ໃນນາມເປັນເລຂາທິການຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄື ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການກະກຽມແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນຫລັງຈາກສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ໄດ້ປະເມີນຜົນຂອງກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນ ທາງດ້ານເນື້ອໃນວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເນື້ອໃນໂຕໃດຕື່ມ, ໄດ້ມີການສະຫລຸບຜົນຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ພ້ອມນັ້ນອີງໃສ່ມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເນື້ອໃນກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນ; ເຊິ່ງກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນເທື່ອທີ 5 ນີ້ສຳລັບພາກລັດຖະບານ,  ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນມາລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ແຕ່ໃນຕົວຈິງແລ້ວການປະຕິບັດ ຫາກໍ່ໄດ້ 4 ເດືອນ; ສ່ວນຂອດການປະສານງານໃນຊຸດນີ້ ທາງຄະນະເລຂາທິການໄດ້ເປັນເຈົ້າການການກະກຽມແຜນການກະກຽມກອງປະຊຸມ, ແຜນດຳເນີນກອງປະຊຸມແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ ພ້ອມກັນນັ້ນເຮົາກໍໄດ້ປະກອບບັນດາຄະນະກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮັບຜິດຊອບເນື້ອໃນກັບທີ່ຈະນຳເອົາມາລາຍງານໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້; ແລະທີ່ສຳຄັນພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນຄວ້າວ່າເນື້ອໃນວ່າຈະຕ້ອງເອົາຍັງແດ່ ແລ້ວເອົາຜ່ານຄະນະປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນຮັບຮອງວ່າເນື້ອໃນໃດຈະສາມາດເອົາມາດຳເນີນ, ເອົາມາຜ່ານໃນກອງປະຊຸມໄດ້ບໍ່ ເຊິ່ງທັງໝົດແມ່ນວຽກຂອງກອງເລຂາຂອງພວກເຮົາ; ໂດຍກອງເລຂາໄດ້ປະສານແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນກັບຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງພັກ ໂດຍສະເພາະອົງການຈັດຕັ້ງທຽບເທົ່າ ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເນື້ອໃນທີ່ຈະມາລາຍງານ ໃນກອງປະຊຸມໂດຍສະເພາະຂົງເຂດການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຕ້ອງໄດ້ມີການປະສານງານກັນ; ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ມີການຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ ດັ່ງນັ້ນກອງເລຂາກອງເລຂາພວກເຮົາໄດ້ມີການພັດທະນາຫລາຍ ແລະ ບັນດາກຳມະການກອງເລຂາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງຕົນເອງຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ສິດຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະມີຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຄະນະເລຂາທິການ ເຊິ່ງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ເປັນເສນາທິການ, ເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນການປະສານງານ ແລະ ດ້ານເນື້ອໃນ ໃນກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ.