ຮອງເລຂາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ

29/03/2018 00:00 -

ການລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ, ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ໃນການເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງສະພາປະຊາຊົນແຂວງມີ 10 ຂະແໜງການຊ່ວຍວຽກ, ໃນນັ້ນ ມີ 4 ຂະແໜງການທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະເລຂາທິການໂດຍກົງຄື: ຂະແໜງຊ່ວຍວຽກຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ, ບໍລິຫານ-ພິທີການ, ຂະແໜງສັງລວມ, ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ຂະແໜງງົບປະມານ-ການເງິນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນການເປັນເສນາທິການໃນໄລຍະຜ່ານມາໃຫ້ທ່ານຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຮັບຊາບ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຫາວິທີປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ຈັດເປັນກຸ່ມ ເພື່ອສົນທະນາແລກປ່ຽນຖອດຖອນ ບົດຮຽນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງບັນດາຂະແໜງການ ໃນການເປັນເສນາທິການຊ່ວຍການນໍາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

(ນາງ ນົກວິທະຍາ ພັນທະວົງ)