ກສຕສ ພົບປະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະຜູ້ແທນຜູ້ລາຍງານພິເສດສະຫະປະຊາຊາດ

02/04/2019 00:00 -

(ສພຊ) ວັນທີ 26 ມີນາ 2019 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ ຮອງປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສຕສ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ພົບປະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະຜູ້ແທນຜູ້ລາຍງານພິເສດສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ເຊິ່ງນໍາໂດຍທ່ານ ຟີລິບ ເອວສເຕີນ )Pro.f Philip ALSTON) ຊ່ຽວຊານຂອງຜູ້ລາຍງານພິເສດສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.

    ຈຸດປະສົງຂອງການພົບປະໃນຄັ້ງນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນຜູ້ລາຍງານພິເສດສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ແລກປ່ຽນຫລາຍບັນຫາ ຄື: ພາຍຫລັງທີ່ລັດຖະບານລາຍງານຕໍ່ສະພາສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບວຽກງານງົບປະມານ ແລະ ແຜນການ-ການເງິນ ທີ່ຕັ້ງງົບປະມານເພື່ອຈັດສັນໃຫ້ບັນດາເມືອງທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຂາດເຂີນ, ການຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງການນຳໃຊ້ກົດໝາຍໃໝ່ ແລະ ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຜ່ານມາມີແບບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືແນວໃດ? ຜ່ານມາກ່ອນຈະປັບປຸງກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືແນວໃດ? ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂວຽກງານສາຍດ່ວນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ໂທເຂົ້າມາໃນໄລຍະກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນແຕ່ລະເທື່ອ ສາຍດ່ວນທີ່ໂທເຂົ້າມາຫລາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນບັນຫາຫຍັງ?. ຜ່ານການພົບປະ ທາງຄະນະຜູ້ແທນຜູ້ລາຍງານພິເສດສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ສິດທິມະນຸດມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ພົບປະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງຄະນະຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກໍໄດ້ອະທິບາຍ ແລະ ຊີ້ແຈງຕາມເປົ້າໝາຍຢ່າງລະອຽດ ເຮັດໃຫ້ການພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນມີບັນຍາກາດທີ່ດີ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນອັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ດີສຳລັບ ສປປລາວ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ສປປລາວ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາດ້ານຄວາມທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ.

(ສົມສັກ ສຸບັນດິດ)