ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ຊາດ​ ຂອງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ ດ້ານ​ລຸ່ມ​ມີ​ຮູບ​ ເຄິ່ງ​ກົງ​ຈັກ​ເປັນ​ແຂ້ວ​ ແລະ​ໂບ​ສີ​ແດງ​ຂຽນ​ອັກ​ສອນ​ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ ໄຕ​ປະ​ຊາ​ ຊົນ​ລາວ​, ສອງ​ຂ້າງ​ອ້ອມ​ດ້ວຍ​ຮວງ​ເຂົ້າ​ສຸກ​ ເປັນ​ຮູບ​ເຟື້ອງ​ພະ​ຈັນ​ ແລະ​ໂບ​ສີ​ແດງ ​ຂຽນ​ອັກ​ ສອນ​ ສັນ​ຕິ​ພາບ​, ເອ​ກະ​ລາດ​, ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​, ເອ​ກະ​ພາບ​, ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາວອນ​. ລະ​ຫ​ວ່າງ​ກາງ​ຂອງ​ສອງ​ປາຍ​ຮວງ​ເຂົ້າ​ ມີ​ຮູບ​ທາດ​ຫຼວງ​, ຢູ່​ກາງ​ຮູບ​ວົງ​ ມົນ​ມີ​ຫົນ​ທາງ​, ທົ່ງ​ນາ​, ປ່າ​ໄມ້​ ແລະ​ເຄື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນໍ້າ​ຕົກ​.