1 ທ່ານ ເອກສະຫວ່າງ ວົງວິຈິດ           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13    ປະທານ
2 ທ່ານ ເຄນທອງ ນວນທະສິງ                      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5    ຮອງປະທານ
3 ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13    ຮອງປະທານ
4 ທ່ານ  ອະນຸພາບ ຕຸລາລົມ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1    ກຳມະການ
5 ທ່ານ  ຈັນສີ ແສງສົມພູ                      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2    ກຳມະການ
6 ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ພິລະຕ່ອມ                           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3    ກຳມະການ
7 ທ່ານ ປ້ານ ນ້ອຍມະນີ                            ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4    ກຳມະການ
8 ທ່ານ ສົມລິດ ເປືອກແກ້ວ                   ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7    ກຳມະການ
9 ທ່ານ ບຸນສົມ ຄຸນມະນີ                            ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6    ກຳມະການ
10 ທ່ານ ພັນເອກ  ແອນ ອຸ່ນອານົງນຸດ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8    ກຳມະການ
11 ທ່ານ ບຸນຕົ້ນ ຈັນທະພອນ                       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9    ກຳມະການ
12 ທ່ານ ບຸນເພັງ ສາຍນໍລະດີ                       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10    ກຳມະການ
13 ທ່ານ ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11    ກຳມະການ
14 ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ                 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12    ກຳມະການ
15 ທ່ານ  ຄຳເຜີຍ ຜັນທະຈອນ               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13    ກຳມະການ
16 ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14    ກຳມະການ
17 ທ່ານ ຄຳສີ ປ່ຽງວໍລະວົງ                        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15    ກຳມະການ
18 ທ່ານ ນາງ ທະວີໄສ ພະສະຖານ                 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  15    ກຳມະການ
19 ທ່ານ ອໍາໄພ ຈິດມານົນ                        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16    ກຳມະການ
20 ທ່ານ ເພັດແກ້ວ ເຮືອງປັນຍາ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17    ກຳມະການ
21 ທ່ານ ຄໍາຈັນ ໂສຕາປະເສີດ                   ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18    ກຳມະການ