ທີ່ຕັ້ງ ຂອງກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

          ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຂື້ນກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳການ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ເປັນກຳມະການສັງກັດກຳມາທິການ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕາມການຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະຊຸດ.

          ກຳມາທິການວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ມີອາຍຸການເທົ່າກັບອາຍຸການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ກວທສ”.

         ພາລະບົດບາດ ຂອງກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

          ກຳມາທິການວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຂົງເຂດສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ການແດງລາວ, ສະມາຄົມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານປະຊາກອນ ແລະ ພັດທະນາ (ສສປພ) ແລະ ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

         ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກໍາມາທິການ

         1 ດ້ານນິຕິບັດຍັດ:

          1. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກະກຽມແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
          2. ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ, ລັດຖະດໍາລັດ, ດໍາລັດ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກໍາມາທິການ ທີ່ຂະແໜ່ງການກ່ຽວຂ້ອງສະເໜີມາ  ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແແຫ່ງຊາດ;
          3. ສົມທົບກັບກໍາມາທິການກົດໝາຍ ແລະ ກໍາມາທິການອື່ນ ໃນການກະກຽມຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄໍາຖາມເຈາະຈິ້ມ ໃຫ້ແກ່ກໍາມາທິການສັງກັດກໍາມາການຕົນ ເພື່ອນໍາເອົາຮ່າງກົດໝາຍໄປທາບທາມຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງ;
          4. ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງກົດໝາຍທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ລວມທັງກະກຽມບົດລາຍງານ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂໍການອະນຸມັດຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່