1 ທ່ານ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄໍາ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16     ປະທາານ
2 ທ່ານ ທັນຕາ ກອງຜາລີ                           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8    ຮອງປະທານ
3 ທ່ານ  ເກດແກ້ວ ສີຫາລາດ             ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  13    ຮອງປະທານ
4 ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້                          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6     ກຳມະການ
5 ທ່ານ ອະນຸພາບ ຕຸລາລົມ             ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ   1   ກຳມະການ
6 ທ່ານ ປຣະຈິດ ໄຊຍະວົງ                         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1    ກຳມະການ
7 ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດຊະພົງ                      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1    ກຳມະການ
8 ທ່ານ ຄຳສຸກ ບຸນຍະວົງ                          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2    ກຳມະການ
9 ທ່ານ ໄຊພອນ ຄຸນສີລິເຮືອງ                     ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3    ກຳມະການ
10 ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ            ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ   4    ກຳມະການ
11 ທ່ານ ນາງ ຄຳຈອມພູ ສີລິທຳ           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  5    ກຳມະການ
12 ທ່ານ ນາງ ສີລິພອນ ສຸພັນທອງ                 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6    ກຳມະການ
13 ທ່ານ ຈັດຕະວາ ແກ້ວຄຳເພັດ                   ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7    ກຳມະການ
14 ທ່ານ ນາງ ສວຍເພັດ ທອງສົມບັດ            ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  8    ກຳມະການ
15 ທ່ານ ນາງ ແສງຄຳ ຊົ່ງຊະນະ                   ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  9    ກຳມະການ
16 ທ່ານ ຫົງຄຳ ສຸວັນນະວົງ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10     ກຳມະການ
17 ທ່ານ ນາງ ແຖວເງິນ ຊາມູນຕີ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10    ກຳມະການ
18 ທ່ານ  ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ                     ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11    ກຳມະການ
19 ທ່ານ ບຸນປັນ ດວງລາຕີ                         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12    ກຳມະການ
20 ທ່ານ ຄຳຜັນ ຄູນສະຫວັດ                        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13    ກຳມະການ
21 ທ່ານ ຈັນສອນ ແສນບຸດຕະລາດ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13    ກຳມະການ
22 ທ່ານ ນາງ ພາວັນ ບົວຫຼວງລາດ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13    ກຳມະການ
23 ທ່ານ ທອງດີ ຈັນທະວົງ                           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14    ກຳມະການ
24 ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ວິໄລວົງ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15    ກຳມະການ
25 ທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ                        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15     ກຳມະການ
26 ທ່ານ ຄຳໄຕ ແກ້ວດວງດີ                       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15    ກຳມະການ
27 ທ່ານ ພອນເພັດ ຄິວລະວົງ                     ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16    ກຳມະການ
28 ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ                           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17     ກຳມະການ
29 ທ່ານ ຄຳແດງ ສີລາວົງ                          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18    ກຳມະການ