1 ທ່ານ ບຸນປອນ ສິສຸລາດ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14    ປະທານ
2 ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄໍາ ລາຊະສິມມາ         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15    ຮອງປະທານ
3 ທ່ານ  ສັນຍາ ປຣະເສີດ            ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13    ຮອງປະທານ
4 ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມຸນຕີ            ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17    ຮອງປະທານ
5 ທ່ານ  ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12   ກຳມະການ
6 ທ່ານ  ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  1    ກຳມະການ
7 ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ວົງສາຄຳຜຸຍ       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  1    ກຳມະການ
8 ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ສິງທະບຸດ      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1    ກຳມະການ
9 ທ່ານ ບົວທອງ ອຸແສງຄໍາ           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2    ກຳມະການ
10 ທ່ານ ໄຊພອນ ຄຸນສີລິເຮືອງ         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3   ກຳມະການ
11 ທ່ານ ຄໍາສະພອນ ໄຊຍະວົງ        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  4    ກຳມະການ
12 ທ່ານ ນາງ ຄຳຈອມພູ ສີລິທຳ       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5    ກຳມະການ
13 ທ່ານ ນາງ ສີລິພອນ ສຸພັນທອງ       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6   ກຳມະການ
14 ທ່ານ  ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6   ກຳມະການ
15 ທ່ານ ບຸນໄທ ສີເທບ         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7    ກຳມະການ
16 ທ່ານ ຄຳວອນ ບຸນທະວົງ           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8   ກຳມະການ
17 ທ່ານ ໄມສີ ວຽງວິໄລ           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9   ກຳມະການ
18 ທ່ານ ວິໄລສຸກ ພິມມະສອນ       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9    ກຳມະການ
19 ທ່ານ ສົມດີ ແກ້ວດາລາວິນ        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10     ກຳມະການ
20 ທ່ານ ຄຳບົງ ຄອນສະຫວັນ       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10    ກຳມະການ
21 ທ່ານ ນາງ ສີໄຄ ສີປະເສີດ        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11    ກຳມະການ
22 ທ່ານ ບຸນປັນ ດວງລາຕີ         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12    ກຳມະການ
23 ທ່ານ  ຄຳເຜີຍ ຜັນທະຈອນ     ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13    ກຳມະການ
24 ທ່ານ  ນາງ ສຸວັນເພັງ ບຸບຜານຸວົງ    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13    ກຳມະການ
25 ທ່ານ ທອງດີ ຈັນທະວົງ        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14    ກຳມະການ
26 ທ່ານ ຄຳສີ ປ່ຽງວໍລະວົງ         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15    ກຳມະການ
27 ທ່ານ  ສຸກສະຫວັນ ວິໄລວົງ      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15    ກຳມະການ
28 ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16     ກຳມະການ
29 ທ່ານ ຄຳແດງ ສີລາວົງ      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18     ກຳມະການ
30 ທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11     ກຳມະການ