1

ທ່ານ ບຸນຕົ້ນ ຈັນທະພອນ

2 ທ່ານ ນາງ ແສງຄຳ ຊົ່ງຊະນະ
3 ທ່ານ ນາງ ວັນເພັງ ແກ້ວນະຄອນ
4 ທ່ານ ພັທ ວັນທອນ ສອນທະວົງ
5 ທ່ານ ວິໄລສຸກ ພິມມະສອນ
6 ທ່ານ ປອ ໄມສີ ວຽງວິໄລ