1

 

ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ

 

2 ທ່ານ ຄຳວອນ ບຸນທະວົງ
3

ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ

4 ທ່ານ ທັນຕາ ກອງຜາລີ
5 ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ເຢຍປາວເຮີ
6 ທ່ານ ນາງ ສວຍເພັດ ທອງສົມບັດ
7 ທ່ານ ພັອ ແອນ ອຸ່ນອານົງນຸດ