1 ທ່ານ ຄຳຟອງ ອິນມານີ
2 ທ່ານ ພົຕ. ປອ. ວົງສັກ ພັນທະວົງ
3 ທ່ານ ພັອ. ວັນທອນ ສຸລິສັກ
4 ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ
5 ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ແສງຍະວົງ
6 ທ່ານ ຈັນທະສຸລິນ ໝັ້ນປະດິດ