1 ທ່ານ ແດງ ປະທຸມທອງ  
2 ທ່ານ ທັນຕາ ກອງຜາລີ  
3 ທ່ານ ພັທ ວິໄຊທໍ່ ເພຍຫຼວງຈົ່ງເສີ  
4 ທ່ານ ພົຈວ. ສົມວັນ ທຳມາໄຊ
5 ທ່ານ ນາງ ຂັນກາບ ໄຊຍະກຸມມານ  
6 ທ່ານ ພັອ.ຄຳດອນ ຈັນທະວົງ