ລາຍການ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
ເລີ່ມນັບຈາກວັນທີ 28/02/2011

ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ
ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ຫົວໜ້າຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ  ເປັນຜູ້ຊີ້ ນຳວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມເນື້ອໃນ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ ທັງເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ແລະ ໂຄສົກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ
ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1.    ຊີ້ນຳ-ນຳພາລວມ, ລົງເລິກດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ  ການຈັດຕັ້ງ ຂອງຄະ  ນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ;
2.    ຊີ້ນຳ ການຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງແຜນການທິດທາງວຽກງານ ຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
3.    ຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ ແລະ ວຽກງານ ຕ່າງໆ ພາຍໃນຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ;
4.    ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນ;
5.    ສະເໜີ ຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາລະບຽບການດຳເນີນກອງປະ ຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ;
6.    ສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາການ ປັບປຸງ, ດັດແປງ ແລະ ແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ  ທີ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນ;
7.    ສະເໜີ ຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳ ແໜ່ງ ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ ພາຍໃນສະພາ ແຫ່ງຊາດ;
8.    ຮຽກໂຮມ ແລະ ເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມ ວຽກງານຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ຮັບສ່ອງແສງລາຍງານຂອງກົມ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ;
9.    ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຂອງຄະນະ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ;
10.    ພົວພັນ, ປະສານງານກັບ ຫົວໜ້າການຈັດຕັ້ງພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
11.    ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບການຈັດຕັ້ງລັດຖະສະພາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ;
12.    ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ   ຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
13.    ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;

(ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດວ້ຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງປີ 2015)

ລາຍຊື່ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

1.  ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ   ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະເລຂາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດ
2.  ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15, ເປັນຮອງຫົວໜ້າຄະນະເລຂາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດ
3.  ທ່ານ ຄຳຊາວ ໄກຊົງ   ເປັນຮອງຫົວໜ້າຄະນະເລຂາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດ

4.  ທ່ານ ນາງ ບຸນຂຳ ເຫງົ້າພະສິລິ  ເປັນຮອງຫົວໜ້າຄະນະເລຂາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດ

 ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີVII


ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ VIII

 

You are here: