ລາຍການ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
ເລີ່ມນັບຈາກວັນທີ 28/02/2011

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ

ອີເມລ ພິມ PDF

(ຄວນໃຊ້ Acrobat Reader ເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ(ສະບັບປັບປຸງ)
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
(ສະບັບປັບປຸງ)
3.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອານາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ(ສະບັບປັບປຸງ)
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະບານລາວ
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ
(ສະບັບປັບປຸງ)
7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະສັດປ່າ
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ
9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ
10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສືບທອດມູນມໍລະດົກ
11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ
( ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງໃໝ່ ມາດຕາ: 146 ຂອງ ກົດໝາຍ ອາຍາ ແລະມາດຕາ 75, 76 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ )
12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ
(ສະບັບປັບປຸງ)
13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກໍາ
14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ(ສະບັບປັບປຸງ)
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການພີມຈໍາໜ່າຍ
17.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແນວລາວສ້າງຊາດ
18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄອບຄຸມຢາສູບ
19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ (ສະບັບປັບປຸງ)
20.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫ້ອງສະໝຸດ
21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພັນແມ່ຍິງລາວ
22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປະກັນສັງຄົມ
23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ
24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກ
25. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ
26. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິປະການສະແດງ
Note: Documents in PDF format require Adobe Acrobat Reader

 ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີVII


ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ VIII

 

You are here: