ລາຍການ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
ເລີ່ມນັບຈາກວັນທີ 28/02/2011

ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກົດໝາຍອາຫານສະບັບປັບປຸງ

ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາຫານ ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ ຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ​ໃນວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013 ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນຂຶ້ນກວ່າ ເກົ່າ ທັງສອດຄ່ອງກັບການນຳໃຊ້ໃນວຽກງານໄລຍະໃໝ່.

ສຳລັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ ສະເໜີໂດຍທ່ານ ສຈ.ດຣ. ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍໂຄງສ້າງໃນປີ 2005 ມີ 10 ພາກ, 19 ໝວດ ແລະ 79 ມາດຕາ; ຂະນະທີ່ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບປັບປຸງ ມີ 10 ພາກ, 19 ໝວດ ແລະ 90 ມາດຕາ, ໃນການປັບປຸງແມ່ນຍັງຮັກສາພາກ ແລະ ໝວດໄວ້ຄືເກົ່າ ແຕ່ມີການເພີ່ມໃໝ່ 11 ມາດຕາ ຈາກໝວດອາຫານ, ບັນເທິງ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາແຫລ່ງ ທ່ອງທ່ຽວ. ພ້ອມນີ້ ມີການປັບປຸງຄືນໃໝ່ ຈຳນວນ 33 ມາດຕາ.

ທ່ານ ສຈ.ດຣ. ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ ໃນການປັບປຸງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຊຶ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນເວລາເກືອບ 9 ປີ ມາເຖິງ ປະຈຸບັນ ຍັງມີບາງມາດຕາ ບໍ່ທັນແທດເໝາະກັບແນວທາງນະ ໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນໄລຍະໃໝ່, ລວມທັງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນ, ອະນຸ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ການເປີດກວ້າງດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກຳ ການທ່ອງທ່ຽວ ໃນສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມ ໃນປະຈຸບັນ. ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບາງອັນຍັງມີຄວາມສັບສົນ, ບໍ່ຈະແຈ້ງ, ເປັນຊ່ອງ ຫວ່າງ ແລະ ຖິ້ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກັນ, ນອກນັ້ນ ບັນດາກົດໝາຍ ທີ່ມີການຕິດພັນຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໄປແລ້ວ ໂດຍສະເພາະ ກົດໝາຍການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ອື່ນໆ.

ສ່ວນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາຫານ ສະເໜີໂດຍທ່ານ ສຈ.ດຣ. ເອກສະຫວ່າງ ວົງວິຈິດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ລະບຸວ່າ: ສະບັບປີ 2004 ປະກອບມີ 8 ພາກ, 54 ມາດຕາ, ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ມີ 10 ພາກ, 85 ມາດຕາ, ໃນນີ້ ເອົາເຂົ້າໃໝ່ 48 ມາດຕາ ແລະ ປັບປຸງ 34 ມາດຕາ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ສະບັບນີ້ ປະມານ 9 ປີ, ປະຈຸບັນ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຢູ່ພາຍໃນ, ລວມທັງເງື່ອນໄຂ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກໍຄື ການເຊື່ອມໂຍງກັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ໃນປີ 2015 ແລະ ການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ. ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຍັງຂາດບາງອົງປະກອບ ຂອງວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ອາຫານ, ການກຳນົດ, ການກວດກາກິດຈະກຳອາຫານ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລັກສະນະກົດໝາຍ ທີ່ເປັນບອ່ນອີງໃນການບັງຄັບໃຊ້, ການປະຕິບັດ ການກວດກາ ອາຫານ ບໍ່ທັນກວມລວມທຸກທຸລະກິດອາຫານ ແລະ ອາຫານທີ່ຜະລິດທົ່ວໄປ, ສິດໃນການ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດອາຫານ ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ, ການກວດກາໂຮງງານຜະລິດອາຫານ ແລະ ການນຳເຂົ້າ ຍັງມີຫລາຍອັນ ບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ກັບຫລັກການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາ ສສຊ. ທຸກເຂດເລືອກຕັ້ງ ເອົາໃຈໃສ່ປະກອບຄຳເຫັນລົງເລິກມາດຕາຕ່າງໆ ທີ່ມີການ ສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງ ຂອງກົດໝາຍທັງສອງສະບັບ ໂດຍສະເພາະ ໃຫ້ເບິ່ງຄືນນະໂຍບາຍຂອງພາກລັດ ຕໍ່ກັບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນອຸດສາຫະກຳ ໃຫ້ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງ ທ່ຽວ ຕິດພັນກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ການກຳນົດເຂດສະຫງວນ, ເຂດອະນຸລັກ, ລວມທັງການພັດທະນາແຫລ່ງ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການກຳນົດສິດ, ໜ້າທີ່ ຂອງພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຫັນວຽກການທ່ອງທ່ຽວ ຕິດພັນກັບວຽກງານ ສາມສ້າງ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມແຕ່ສູນກາງ ເຖິງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຄວາມ ເໝາະສົມ ກວ່າເກົ່າ./.

 ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີVII


ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ VIII

 

You are here: