ລາຍການ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
ເລີ່ມນັບຈາກວັນທີ 28/02/2011

ສະພາພິຈາລະນາຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພານີ້ ໂດຍການເປັນປະ ທານຂອງທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີ ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເນື່ອງ ຈາກວ່າການ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ນັບແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕົ້ນມາ

ລາວໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 20 ສະບັບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງກົດໝາຍແພ່ງ ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເຮັດ ໃຫ້ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ໄດ້ຮັບປະກັນ ແລະ ສິດເປັນເຈົ້າ ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຍົກສູງດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມບັນດານິຕິ ກຳພື້ນຖານທາງແພ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ນັ້ນຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫັນ ວ່າມີບາງດ້ານ, ບາງເນື້ອໃນກໍຂັດກັນ ແລະ ຂາດຄວາມສອດຄ່ອງ ກົມກຽວກັນບາງຫຼັກການບໍ່ກຳນົດຈະແຈ້ງ ພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ໄປຫຼາຍແງ່ອັນພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈກົດໝາຍແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນ ກາຍເປັນ ຊ່ອງວ່າງ ແລະ ເພີ່ມການໂຕ້ຖຽງທາງກົດໝາຍ. ເສດຖະກິດສັງຄົມຂະຫຍາຍຕົວໄວເທົ່າໃດ ກໍຍັງມີຂໍ້ ຂັດແຍ່ງໃໝ່ໆເກີດຂຶ້ນ ແລະ ບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກຳໃດ ກຳນົດໄວ້ກໍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນເລື່ອງທາງແພ່ງ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດກະ ຕຸກຊຸກຍູ້ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ສັງຄົມຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດໄປ ຕາມການດັດສົມຂອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສະນັ້ນ ການສ້າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ຈຶ່ງເປັນການປັບປຸງກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກົມກຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ - ລັດ, ສ້າງກົດໝາຍເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ຈະແຈ້ງຍິ່ງຂຶ້ນທັງເປັນການແກ້ໄຂຊ່ອງວ່າງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍທີ່ຄາດຄະເນໄດ້, ໂປ່ງ ໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ. ສຳລັບຮ່າງຂອງປະມວນ ກົດໝາຍແພ່ງ ສະບັບປັບປຸງ ປະກອບມີ 9 ພາກ 52 ໝວດ ແລະ 615 ມາດຕາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນບັນດາ ສສຊ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຢ່າງພາວະວິໄສ ແລະ ກົງໄປ ກົງມາ ເພື່ອໃຫ້ກົດໝາຍສະບັບ ນີ້ມີຄວາມສົມບູນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເປັນຕົ້ນໄດ້ປະກອບຄວາມ ເຫັນໃສ່ພາກທີ I ວ່າດ້ວຍບົດ ບັນຍັດທົ່ວໄປ ຊຶ່ງປະກອບມີ 5 ໝວດ, 45 ມາດຕາ ຊຶ່ງໃນ ໝວດທີ 1: ໄດ້ກຳນົດຈຸດປະ ສົງ ແລະ ຂອບເຂດນຳໃຊ້ກົດໝາຍແພ່ງ (ແຕ່ມາດຕາ 1-5) ໝວດນີ້ໄດ້ກຳນົດໃໝ່ທັງໝົດ, ໃນນີ້ມາດຕາ 1: ໄດ້ກຳນົດຈຸດປະສົງຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ມາດຕາ 4 ໄດ້ກຳນົດນະໂຍບາຍຂອງລັດຕໍ່ປະ ມວນກົດໝາຍ, ໝວດທີ 2: ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ (ແຕ່ມາດຕາ 6-11) ໝວດນີ້ ໄດ້ກຳນົດໃໝ່ທັງໝົດໂດຍອີງ ໃສ່ບົດຮຽນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ ການຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຜົນສັກສິດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອີງໃສ່ກົດໝາຍຂອງຕ່າງປະ ປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງ, ນອກຈາກນີ້ ສສຊ ຍັງໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເກືອບທຸກພາກທຸກໝວດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ.

 ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີVII


ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ VIII

 

You are here: