ລາຍການ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
ເລີ່ມນັບຈາກວັນທີ 28/02/2011

ສະພາພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພານີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນ ປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳສະບັບປັບປຸງ

ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວ ເຖິງເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳ ເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນນ້ຳວ່າ: ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ມາ 21 ປີ ຊຶ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າ: ໂຄງ ການ ແລະ ເນື້ອໃນຍັງມີຊ່ອງ ວ່າງ, ບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຈະ ແຈ້ງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າ ໃຈແຕກຕ່າງກັນເປັນສາເຫດ ໃຫ້ການນຳເອົາກົດໝາຍໄປ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ເປັນເອກະ ພາບຄື: ໂຄງສ້າງຂອງກົດ ໝາຍຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບ ໂຄງຮ່າງຂອງກົດໝາຍຕາມທີ່ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳສະບັບ ເລກທີ 19/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2012, ການກຳນົດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ອົງ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາກ່ຽວກັບວຽກງານນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ແມ່ນຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຫຼາຍກະຊວງ ຊຶ່ງໃນ ປັດຈຸບັນກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ໄດ້ເປັນອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບລວມ ແລະ ເປັນ ໃຈກາງປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງວຽກງານນ້ຳ ແລະ ຊັບພະ ຍາກອນນ້ຳໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ, ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ກຳນົດລະບົບຖານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານນ້ຳ ແລະ ຊັບ ພະຍາກອນນ້ຳແຫ່ງຊາດ, ການອະນຸຍາດນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ການປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນ, ການຄຸ້ມ ຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ, ອ່າງເກັບນ້ຳ, ນ້ຳໃຕ້ດິນ, ທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳ ກໍຄືລະບົບລະບາຍນ້ຳ ແລະ ບຳບັດນ້ຳເປື້ອນໃນຕົວເມືອງ, ການກຳນົດປະລິມານນ້ຳໄຫຼ ຕ່ຳສຸດ, ຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິ ການ ແລະ ຄ່ານຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ຄ່າປ່ອຍ ນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ການແບ່ງຂັ້ນ ຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງຂະແໜງ ການ, ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງບັນຫາທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນ ເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນ ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ ແລະ ຊັບ ພະຍາກອນນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມຍືນ ຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີ ຄວາມຊັດເຈນກວ່າເກົ່າ, ເຂົ້າ ໃຈງ່າຍ, ກວມລວມເອົາໝົດ ທຸກບັນຫາໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະ ນາຄົດ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳສະ ບັບເກົ່າ ປະກອບມີ 10 ໝວດ ແລະ 49 ມາດຕາ, ຮ່າງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບ ພະຍາກອນນ້ຳ ສະບັບປັບປຸງ ປະກອບມີ 13 ພາກ, 7 ໝວດ ແລະ 98 ມາດຕາ, ໄດ້ປັບປຸງ ທັງໝົດ 28 ມາດຕາ, ສ້າງຂຶ້ນ ໃໝ່ 67 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາ ເນື້ອໃນເກົ່າໄວ້ 3 ມາດຕາ. ຈາກນັ້ນ ທ່ານປະທານ ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳ ເຫັນໃສ່ຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ສະບັບປັບປຸງ ເພາະກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວມີຄວາມສຳຄັນ ເນື່ອງ ຈາກວ່ານ້ຳເປັນປັດໄຈພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງ ຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງ ກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມ ປະທານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄົ້ນ ຄວ້າມາດຕາ 5 ກ່ຽວກັບນະ ໂຍບາຍຂອງລັດຕໍ່ວຽກງານນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ມາດ ຕາ 13, 25, 27 ແລະ 28, ພາກທີ 4 ໄດ້ກຳນົດການນຳ ໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການກ່ຽວ ກັບນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ ຊອບກ່ຽວກັບວຽກງານນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢູ່ຂັ້ນສູນ ກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກ ສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຮ່າງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມ ຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ແທດ ເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນ ຈິງຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ ແລ້ວ ຫຼື ບໍ່, ຕໍ່ຈາກນັ້ນບັນດາສະ ມາ ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍໄດ້ ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳ ເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາດ້ວຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເພື່ອໃຫ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບນຳໄປພິ ຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ, ກ່ອນ ທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງ ເອົາດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ ເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນ ດຽວກັນ ບັນດາ ສສຊ ກໍໄດ້ປະ ກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ ແລະ ຮັບ ຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະ ຖິຕິທີ່ສະເໜີໂດຍກະຊວງແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ.

 ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີVII


ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ VIII

 

You are here: