ລາຍການ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
ເລີ່ມນັບຈາກວັນທີ 28/02/2011

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມ ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

(ສພຊ) ໂດຍໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ຍຸດທະສາດ ສະພາແຫ່ງຊາດ (NASSP), ລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ໂຮງ ແຮມວຽງຈັນພລາຊາ, ກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ ແລະຄະນະສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຮ່ວມກັນໃນຫົວຂໍ້ “ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາສະເໝີ ພາບຍິງ-ຊາຍ”

ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ບົວພັນ ລີໄກຢາ ກຳມະການຄະ ນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳມາ ທິການບັນດາເຜົ່າ ແລະທ່ານ ນາງ ທັດສະດາພອນ ແສງສຸລິຍາ ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ໂດຍຈະມີຕາໜ້າຈາກກະຊວງ ແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ; ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ; ກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກ; ຫ້ອງການສູນ ກາງແນວລາວສ້ງຊາດ; 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ; ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກ; ກອງ ເລຂາຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງສະພາແຫ່ງຊາດ; ຄະນະເລຂາທິການສະພາ ປະ ຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ສູນ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະໜ້າທີ່ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ ທີ່ໄດ້ກຳນັດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະປຶ້ມຄູ່ມືການເຊື່ອມທັດສະນະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນ ສະພາແຫ່ງຊາດ; ປຶກສາຫາລືເຖິງພາບລວມ ໃນການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນບັນເຜົ່າ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງເພດຍິງ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ; ເຜີຍແຜ່ການສົມທຽບຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ໃນຂົງເຂດກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ພົວພັນກັບການສົ່ງເສີມ ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນສັງຄົມທຸກຂົງເຂດວຽກງານ.

ເນື້ອໃນທີ່ຈະນຳສະເໜີ ປະກອບມີ: ບົດຮຽນການຕິດຕາມກວດກາຂອງ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ສະ ເໜີໂດຍທ່ານ ນາງ ທັດສະດາພອນ ແສງສຸລິຍາ; ບົດບາດຂອງກຳມາທິການບັນດາຜົ່າ ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມ ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອໃຫ້ເພດຍິງມີສ່ວວນຮ່ວມ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນ ດາເຜົ່າ ສະເໜີໂດຍທ່ານ ນາງ ບົວພັນ ລີໄກຢາ; ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະເໜີໂດຍຕາງໜ້າກະຊວງ ແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ; ນະໂຍບາຍການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດການສົ່ງເສີມ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ ສະເໜີໂດຍຕາງໜ້າຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ; ແລະບົດຮຽນປະສົບການໃນການສົ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ບັນດາເຜົ່າ ໃນຂົງເຂດອາຊຽນ ສະເໜີໂດຍຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ.

ຄາດຄະເນວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະໜ້າທີ່ຂອງຄະນະສະມາຊິກ ສະ ພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ເປັນຕົ້ນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະຊຸກຍູ້ໃນຂົງເຂດແມ່ຍິງ ແລະເດັກ ແລະຮັບຮູ້ການ ເຊື່ອມທັດສະນະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການບັນຈຸສັບຊ້ອນ ເພດຍິງເຂົ້າຢູ່ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນຮ່ວມກັນໃນວຽກງານການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອໃຫ້ ເພດຍິງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການພົວພັນກັບການສົ່ງເສີມ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະຄວາມສະເໝີ ພາບຍິງ-ຊາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານ ແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ; ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະຮຽນຮູ້ບົດຮຽນປະສົບ ການທີ່ດີ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນຂົງເຂດອາຊຽນ ແລະໜູນໃຊ້ບາງບົດຮຽນເຂົ້າໃນ ການສົ່ງເສີມ ສິດສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງສປປລາວ ໃນປັດຈຸບັນ.

(ນາງ ສຸມົນທາ ງາໄຊ)

 ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີVII


ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ VIII

 

You are here: