ນິຕິກຳທີ່ພົວພັນເຖິງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII

  1. ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ >>>>>ດາວໂຫລດ
  2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ>>>>>ດາວໂຫລດ
  3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ>>>>>ດາວໂຫລດ
  4. ການຕີຄວາມໝາຍບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງ
    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສຳລັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະຜູ້ຮັບສະໝັກ ເລືອກຕັ້ງ>>>>>ດາວໂຫລດ

   
Copyright 2011, National Assembly of Laos, All Rights Reserved
ອະນຸ​ກໍາມະການ​ເລຂານຸການ, ໜ່ວຍ​ງານ​ພົວພັນ, ປະສານ​ງານ ​ແລະ​ຖະ​ແຫລ​ງຂ່າວ, Email:generalelection7@gmail.com