Copyright © 2011, National Assembly of Laos, All Rights Reserved
ອະນຸ​ກໍາມະການ​ເລຂານຸການ, ໜ່ວຍ​ງານ​ພົວພັນ, ປະສານ​ງານ ​ແລະ​ຖະ​ແຫລ​ງຂ່າວ, Email:generalelection7@gmail.com